New Diploma Courses
  (1 Vote)

  New Diploma Courses

  -
  Specialization: Theology and Religion
  Teacher: KTCS
  • Duration: 1-5 Weeks
  • 234 Students
  HPAJI HPAN NNAN HPANG NA LAM:
  ****************************************
  2021-2022 Hpaji Ladaw kaw nna sharin hpang na re. 
  1.  Diploma in Business Administration (DBA)-2yrs, Tsang 10 awng ra.
  2.  Diploma in Education (DipED)- 2yrs, Tsang 10 awng ra.
  3. Mawdaw Gram, Shatsawm (Automobile)-1yr, lahta tsang lung ga ai ni mai shawk ai.
  4. Shakya Shingni Shatsawm Hpaji (Beauty Arts)-1yr, lahta tsang lung ga ai ni mai shawk ai.
   Matsing: No. 3, 4 gaw KTCS-Vision University, Korea hte rau sharin ai lamang re.
   

  Keep Up & Join Our Newsletter

  Copyright © 2020 KTCS Education. All Rights Reserved.